Sulis témák

Te is kaphatsz ösztöndíjat

Te is kaphatsz ösztöndíjat

Érdemes jól tanulni, mert rengeteg lehetőséget kínál a felsőoktatás, hogy ösztöndíjat szerezz. Összeszedtük melyek ezek.

Tanulmányi ösztöndíj kizárólag államilag támogatott képzésben tanuló diákoknak jár, és egy tanulmányi félév időtartamára adható. Első alkalommal beiratkozó hallgatók a beiratkozást követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhetnek. Az ösztöndíj a tanulmányi átlag függvénye, valamint az ösztöndíj számításánál figyelembe veszik a félév során megszerzett kreditek számát is.

Köztársasági ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek,  akik adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két féléven keresztül aktív státusszal rendelkeztek, és minimum 55 kreditet szereztek meg. A pályázatok elbírálásának módja intézményenként, esetenként, karonként eltérő, de elsősorban a tanulmányi átlag számít.

Szociális alapú támogatást az állami ösztöndíjas, nappali képzésben résztvevő hallgatók igényelhetnek, ezen belül létezik rendszeres szociális ösztöndíj, amelyet a hallgató szociális helyzete alapján havonta folyósítanak. Ezen kívül pedig igényelhető rendkívüli szociális ösztöndíj is arra az esetre, ha a hallgató anyagi helyzete váratlan romlásnak indulna. Ezt a támogatást külön kell kérelmezni. Rendkívüli körülménynek számít minden, a szociális helyzetben hirtelen beállt változás, például az eltartó halála, munkanélkülivé válása, tartós betegsége, a kérelmező házassága, gyermekvállalása, balesete, és egyéb nagyobb anyagi kiadást igénylő események.

Zatureczki Ivett

Információ az írórol

szerk

Szólj hozzá!